Yangın Alarm Yıllık Bakım Onarımı Nedir?

Yangın Alarm Yıllık Bakım Onarımı, Yangın Algılama Sistemleri yapıların yangına karşı en önemli aktif savunma sistemleridir. Sistemler ilk kuruluştan itibaren sürekli kontrol ve bakım servisi gözetiminde bulunmalıdır. Bakım bir yangın algılama sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak için yapılır. Sisteme ait cihazların bir kısmının veya tamamının ihtiyaç olduğunda veya periyodik olarak gözlenerek, incelenerek ve fiziksel olarak müdahale edilerek çalışmasına engel durumların ortadan kaldırılması çalışmalarına bakım denir.

Yangın Alarm Sisteminin Neden Bakıma İhtiyacı Var?

Yangın algılama ve alarm sistemleri, içerdikleri cihazların yapıları gereği bakıma gereksinim duyan sistemlerdir. Sistemde kullanılan dedektör,buton,panel,modül,vb ekipmanların yapısal durumları gereği ve ürün kalitesine bağlı olmaksızın çevresel koşullardan (toz, nem, kirlenme, hava hareketleri) etkilenmelerinden dolayı sistemin performansında zamanla azalma olabilmektedir. Bu nedenle belli zaman aralıklarında test veya onarım çalışmaları ile sistemin çalışması ve işleyiş performansı incelenerek gerekli bakım çalışmaları ve düzeltmeler yapılmalıdır. Bu durum aynı zamanda Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (2015)’in eki olan TS CEN/54-14 Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Bölüm.14 uyarınca zorunlu kılınmıştır.

Yangın Alarm Sistemine Nasıl Bakım Yapılır?

Yangın Alarm Yıllık Bakım Onarımı sistemlerinde en iyi sonuç veren bakım-onarım şekli periyodik bakımdır. Düzenli, sürekli ve kararlı çalışmanın en önemli unsuru olan periyodik bakımın yapılmasıyla arıza olasılığı çok azalmaktadır. İlgili yönetmelik ve kılavuzlarda da tanımlanan ve yapılması zorunlu kılınan bakım türü periyodik bakımlardır. Periyodik bakım koruyucu bir bakım olup oluşabilecek arızaların önceden saptanarak önlenmesi amaçlanmaktadır. Test sonucu değişmesi gereken parçalar ve/veya cihazlar değiştirilir. Cihazların ve sistemin performansları incelenir. Tesisat durumu denetlenir. Mimari yapının güncel haline göre uygunluk durumu kontrol edilir. TS CEN/54-14 Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Bölüm14’te, yapılması gereken işlemler ve bakım sıklıkları ayrı ayrı belirtilerek listelenmiştir:

Sistemin Günlük kontrolü: Kullanıcının kendi başına yapabileceği basit kontrolleri içermektedir.
Sistemin Aylık kontrolü: Yedek güç kaynağı testi, arıza göstergelerinin izlenmesi gibi aylık kontrolleri içermektedir.
Sistemin Üç aylık kontrolü: Bölgesel testler, sistem kütüğünün kontrolü, kontrol ve gösterge tertibatının kontrolü, kontrol ve izleme fonksiyonlarının testi, yapısal değişimlerin incelenmesi gibi işlemleri içermektedir.
Sistemin Yıllık kontrolü: Günlük, aylık ve üç aylık muayenelerin yanında, batarya testleri, cihazların erişilebilirliği ve tüm algılayıcıların sağlıklı çalıştığının denetlendiği tüm sistemi içeren testler yapılmaktadır.

Yangın Alarm Yıllık Bakım Onarımı

Sisteminiz ile ilgili bakım-onarım yaptırmak veya yaptırmamak sizin sorumluluğunuzdadır.
Yangın Alarm sistemlerinin belirli bir kurulum maliyeti vardır. Kullandığınız diğer araçlar(Örn. Otomobil,asansör,klima,vb) gibi bu sistemlerinde görevini yapabilmesi için düzenli olarak kontrol ve bakımının yapılması gerekmektedir.

Firmamız hemen hemen bütün marka yangın alarm sistemlerinin bakım-kontrollerinde tecrübelidir.
Ayrıntılı bilgi almak için 0312 911 38 94 nolu telefonumuzdan veya https://www.gstyanginalarmi.com/gst-yangin-alarm-sistemleri-bakim-onarim/ linkteki formu doldurarak bilgi alabilirsiniz.

GST YANGIN ALARM SİSTEMLERİ