GST Yangın Alarm Sistemi Periyodik Kontrolü

GST Yangın Alarm Sistemi Periyodik Kontrolü, Kamu kurumlarında, özel işletmelerde ve toplu konut binalarında bulunan yangın alarm sistemlerinin sağlıklı çalışabilmesi için uzman ekip tarafından periyodik olarak bakım ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir.
Periyodik kontrol ve bakım işleminin yapılma şekli yönetmeliklerle belirlenmiştir.

GST YANGIN ALARM SİSTEMLERİ BAKIM – ONARIM
TEKNİK SERVİS FİYAT TEKLİF İSTEK FORMU

Kurumunuzda bulunan GST Yangın Sisteminin Yıllık Bakım Onarımını yaptırmak ve bunun için Teknik Servis Fiyat Teklifi almak için aşağıdaki formu doldurup
info@gstyanginalarmi.com mail adresimize gönderiniz.

 

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararı : 12/6/2002-2002/4390
Resmî Gazete : 26.7.2002/24822

Periyodik kontrol testler, bakım ve denetim

Madde 84 – Bu Yönetmeliğin gerekli gördüğü tüm acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın alarm sistemleri bina sahibi, yönetici veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında periyodik testlere ve bakıma tabi tutulacaktır. Sorumluluğun bina sahibi veya yöneticisi tarafından bir bina yetkilisine devredildiğini gösteren yazılı belgenin bir kopyası yetki sahibi merciinin denetimine açık olacaktır.

Tüm yeni tesis edilmiş sistemler, bina ya da yapı kullanıma açılmadan önce, ilk kabul ve denetim testlerine tabi tutulacaklardır. Kabul işlemleri yetki sahibi merci tarafından yeterli ve tatmin edici bulunacak şekilde sonuçlandıktan sonra test ve denetim raporlarıyla birlikte aşağıdaki belgeler bina sahibine, yöneticisine veya sorumlu bina yetkilisine teslim edilecektir.

a) Yapıldı (as-built) tesisat projelerinin çoğaltılabilir kopyaları,

b) Cihaz çalıştırma ve bakım talimatları,

c) Sistem çalışma talimatı.

Bu belgelerin sistemin ömrü boyunca saklanması ve periyodik test ve bakım servis sözleşmesi ile birlikte yetki sahibi merciinin incelemesine hazır tutulması bina sahibi, yöneticisi veya sorumlu bina yetkilisinin sorumluluğunda olacaktır.

Sisteme ilaveler yapıldığında veya iptaller olduğunda, sistem donanımında herhangi bir değişiklik, onarım ve ayar yapıldığında yeniden kabul testleri yapılacaktır. Yapılan değişiklikler yukarıda belirtilen belgelere işlenecektir.

Periyodik testler ve bakım, yazılı bir periyodik test ve bakım sözleşmesi kapsamında bina sahibi dışında bir kişi veya kurum tarafından yapılacaktır. Servis personeli acil aydınlatma ve yangın alarm sistemleri denetim, test ve bakımı konularında kalifiye ve deneyimli olacaktır.

Haftalık ve aylık bakımlar kullanıcı/işletmeci tarafından 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bakım ve testler, bu maksatla eğitim almış yetkili servislerce sağlanmalıdır.

GST Yangın Alarm Sistemi Periyodik Kontrolü

GST Yangın Alarm Sistemleri ile satış, teknik destek konularında 0312 911 3894 nolu telefonlarımızdan veya GST Yangın İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

GST Yangın ile ilgili Projelerinide sorunsuz stok ve tecrübeli teknik destek ile hizmetinizdeyiz.